Jakie są rodzaje elastyczności w strategii Flexicurity?
Wpisany przez Bartosz Byczuk   
wtorek, 17 maja 2011 18:56

Możemy wskazać następujące rodzaje elastyczności:

  • Elastyczność zewnętrzna ilościowa (liczbowa) – jest to dostosowanie stanu zatrudnienia poprzez wymianę z zewnętrznym rynkiem pracy, obejmujące zwolnienia, pracę tymczasową oraz umowy na czas określony,
  • Elastyczność wewnętrzna ilościowa (liczbowa) – tymczasowe dostosowanie do ilości pracy w przedsiębiorstwie, obejmujące takie praktyki jak: nietypowe godziny pracy oraz system rozliczania czasu pracy,
  • Elastyczność wewnętrzna funkcjonalna – organizacja elastyczności wewnętrznej przedsiębiorstwa poprzez szkolenia, prace wielozmianowe, rotacje stanowisk pracy w oparciu o zdolności pracowników do wykonywania różnych zadań i czynności,
  • Elastyczność finansowa – zmiany w wynagrodzeniu podstawowym i dodatkowym w zależności od wyników w pracy danej osoby czy przedsiębiorstwa.

(Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Flexicurity” 2007)

Poprawiony: wtorek, 21 czerwca 2011 08:13
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego